Algemene voorwaarden

1. Met De Holland Hotelcheque kunt u met twee personen overnachten bij de op de website vermelde hotels, tegen de op de website vermelde voorwaarden. U overnacht gratis in een tweepersoonskamer als u gebruik maakt van -betaald- diner en ontbijt in het betreffende hotel.

 

2. U selecteert het hotel naar keuze en neemt zelf contact met het hotel op, om de kamer te boeken. Laat weten dat u in het bezit bent van De Holland Hotelcheque

 

3 .Informeer bij uw reservering naar de annuleringsvoorwaarden. Indien u niet of niet tijdig annuleert kan het hotel u hiervoor kosten in rekening brengen.

 

4. Mogelijke prijsverhogingen zijn voorbehouden en dient u te controleren bij uw reservering.

 

5. De Holland Hotelcheque is geldig tot en met de datum die op de voorzijde van de cheque staat aangegeven.

 

 

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Hotelcheque.

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Rogier Producties komen.

 

 

Privacy

 

Cookies

Bij gebruik van de website verzamelen wij door middel van zgn. cookies, informatie over uw gebruik van de website. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De domeinnaam van de server waar de cookies worden opgeslagen is www.dehollandhotelcheque.nl. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal een dag. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

 

Internetstatistieken

Rogier Producties houdt statistieken bij over het bezoek aan de website en de respons op e-mailberichten. De verzamelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op de website, met de bedoeling de dienstverlening op de websites optimaal in te richten. Deze statistieken staan volledig los van de persoonsinformatie.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het verstrekken van informatie via de website of een ander medium de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Rogier Producties is niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

 

Reclamenetwerk van derden

Rogier Producties kan gebruik maken van het reclamenetwerk van derden om advertenties van adverteerders te serveren op onze sites (en in sommige gevallen in onze HTML geformatteerde nieuwsbrieven). Vaak maken deze adverteerders gebruik van cookies en webteller technologieën om de effectiviteit van de advertentie te meten. Rogier Producties heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door de adverteerders op de vaste schijf van de computer worden geplaatst. Rogier Producties geeft aan deze adverteerders geen persoonlijke informatie van haar deelnemers door. De eventueel door deze adverteerders gebruikte “tracking methodes” vallen onder de privacy verklaring van de betreffende adverteerder.

 

Disclaimer

Het privacyreglement van Rogier Producties is van toepassing op alle pagina’s die binnen de internetdomeinen van De Holland Hotelcheque zichtbaar zijn en geldt dus niet voor andere websites die met De Holland Hotelcheque site via hyperlinks verbonden zijn.

 

Vragen

Voor vragen over dit privacyreglement kunt u per e-mail terecht bij onze afdeling klantenservice via info@hollandhotelcheque.nl. Voor meer informatie over privacy en privacywetgeving kunt u terecht op www.cbpweb.nl.